BIO SPIN Novi Sad

APLIKACIJA BIO SPIN

Opis aplikacije

Uvođenjem i stalnim unapređenjem sistema održavamo vrhunski nivo usluga, ne samo radi zadovoljenja zahteva klijenata, već i radi osiguranja dostignute pozicije na tržištu.

Jedan od novih sistema je i BIO SPIN aplikacija koja ima za cilj da poveća efikasnost, unapredi kvalitet i kontrolu usluga.

Ovo je online aplikacija sa jedinstvenom bazom podataka i kompletnom analizom objekata i efikasnosti rada operativaca, tako da u svakom trenutku imamo uvid u trenutno stanje objekata.

Aplikacija je potpuno prilagođena svim uređajima od desktop računara do mobilnih telefona. Odlikuje se brzim i jednostavnim unošenjem podataka.

Svaki zaposleni ima jedinstveni nalog gde ima uvid u svoje radne zadatke i istoriju objekata za koje je zadužen. Aplikacija snima i prati sve procedure i izrađuje analize i statistike u realnom vremenu. Moguće je eksportovanje više vrsta izveštaja u zavisnosti od naših potreba, potreba zaposlenih ili klijenta.

Izveštaji se mogu filtrirati i eksportovati na osnovu zadatih datuma, kritičnih objekata, loše ocenjenih objekata itd. Moguće je eksportovanje i foto izveštaja sa lica mesta, tako da je omogućen i uvid u izgleda krtičnih objekata kao i grafički prikaz u odnosu na tip posla (dezinfekcija, dezinsekcija, fumigacija, suzbijanje korova, komaraca, krpelja …).

Uvođenjem ovog sistema povećana je efikasnost, kontrola i kavalitet usluge i ostvarena je ušteda u vremenu i sredstvima.


Aplikaciji BioSpin možete pristupiti klikon na ovaj link.