BIO SPIN Novi Sad - DEZINFEKCIJA

DEZINFEKCIJA

Pojam i definicija

Podaci o primeni dezinfekcije datiraju još iz drevnog Egipta. Pravi značaj dezinfekcija dobija tek Pasterovim otkrićem bacila i uvođenjem dezinfekcije kao obavezne radnje pri hiruškim zavatima 1867.godine. Po definiciji dezinfekcija pretstavlja ciljano smanjenje broja nepoželjnih aktivnih mikroorganizama fizičkim ili hemijskim putem.


U zavisnosti od vrste mikroorganizma, vremena i uslova delovanja dezinfekcija se deli na:

• Profilaktičku dezinfekcija (preventivna) sprovodi se na svim mestima gde postoji opasnost od širenja mikroorganizama. Njen cilj je smanjenje infektivnih klica ispod nivoa koji predstavlja opasnost od infekcije. Sprovodi se redovno u zdravstvenim ustanovama, u objektima za preradu i proizvodnju hrane, vode za piće, obdaništima, domaćinstvima itd.

• Tekuća dezinfekcija (dezinfekcija u toku bolesti) sprovodi se u neposrednoj okolini obolelih ljudi ili životinja.

• Završna dezinfekcija podrazumeva uništavanje infektivnih mikroba u sredini u kojoj je boravilo obolelo lice.U zavisnosti od sredstava koja se koriste dezinfekcija može biti:

• Fizička dezinfekcija sprovodi se primenom toplote i energije zračenja.

• Hemijska dezinfekcija je najčešće zastupljena u praksi. Primenjuju se dezinfekciona sredstva koja imaju širok spektar delovanja, nisu toksična za ljude i domaće životinje, nemaju korozivno dejstvo i nisu zapaljiva.