FUMIGACIJA

fumigacija
Pojam i definicija
Fumigacija je postupak suzbijanja insekata, grinja i glodara primenom fumiganata. Fumiganti su hemijske materije koje se pri određenoj tempereturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju u koncentracijama koje izazivaju smrtnost štetnih organizama koji su im izloženi.


Ekonomski značaj suzbijanja štetočina

Žitarice imaju važnu ulogu u ishrani ljudi ali istovremeno predstavljaju i hranu za štetne insekte. Svojim prisustvom šetočine ne samo što se hrane, već zagađuju i oštećuju zdrava zrna na taj način umanjujući ekonomsku vrednost žitarica. Zbog ovih razloga Fumigacija je u današnje vreme postala redovna mera zaštite protiv štetočina.


Prednosti fumigacije su:

  1. vrlo visoka efikasnost
  2. deluje na sve razvojne oblike insekata
  3. fumiganti prodiru i na najnepristupačnija mesta
  4. nema rezidua fumiganata u robi
  5. može se tretirati upakovana roba


Nedostatci fumigacije:

  1. velika otrovnost fumiganata
  2. posebne mere zaštite objekta za vreme izvođenja fumigacije
  3. visoka cena fumiganata
  4. obavezne mere zaštite lica koja rukuju fumigantimaFumigacijom se tretira sva roba poljoprivrednog porekla (žita, brašno i prerađevine od brašna, soja, suncokret, pasulj, lekovito sušeno bilje, sušeno voće i povrće, duvan, čajevi, suhomesnati proizvodi itd.). Kao fumigant primenjuje se fosforvodonik koji je veoma toksičan gas i zahteva posebne mere rukovanja i zaštite pri radu.

Fumigacija se izvodi u zatvorenom prostoru uz obaveznu hermetizaciju objekta kako ne bi došlo do gubljenja gasa iz tretiranog prostora. Fumigacija se može sprovesti i pod plastičnim (najlon) folijama u ili van objekata. Gas fosforvodonik se razvija pod uticajem vlage i temperature iz aluminijumovog ili magnezijumovog fosfida, nakon čega ostaje neotrovan aluminijumov ili magnezijumov disulfid. Fosforvodonik ne deluje štetno na namirnice a ne deluje štetno ni na opremu u fumigiranim objektima. Proizvodi koji su bili izloženi procesu fumigacije, mogu se staviti u promet 48h nakon provetravanja objekta. Tečna fumigacija izvodi se aplikacijom preparata po robi.Vrste objekata

Betonski silos
Betonski silos
Metalni silosi
Metalni silosi
Brodski slep
Brodski slep
Mlinovi
Brodski slep
Podna skladišta
Brodski slep