BIO SPIN Novi Sad - SUZBIJANJE KOMARACA

Suzbijanje komaraca

Komarci su nepoželjni organizmi koji ometaju aktivnosti čoveka i životinja. Najznačajniji komarci za humanu i veterinarsku medicinu su komarci iz roda Anopheles, Aedes i Culex. Prenosioci su uzročnika mnogih oboljenja kao što su malarija, groznice zapadnog nila, encefalitis, limfatični meningitis, tularemija, bruceloza, San-Lui groznice i mnogih drugih.

Suzbijanje komarace se vršu u dve forme:

Larvi (larvicidni tretman)
Odraslih jedinki (adulticidni tretman)

Najčešće vrste komaraca:


Anopheles maculipennis – malarični
Aedes vexans – komarac žute groznice
Culex pipiens – običan komarac
Aedes albopictus – tigrasti komarac