BIO SPIN Novi Sad - SUZBIJANJE KOROVA

Suzbijanje korova

Korovima se smatraju sve biljke koje protiv čovekove volje rastu sa gajenim biljkama. Međutim, određene vrste korova štetno utiču i na zdravlje ljudi. Najznačajnija alergena korovska vrsta je Ambrozija.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) spada u red invazivnih korovskih vrsta. U narodu je poznata i pod nazivima pelenasta ambrozija, amerikanka, parlozna trava, fazanuša. Ova biljka vodi poreklo iz Severne Amerike odakle je u Evropu preneta u 19. veku i od tada se nezadrživo širi. U Srbiji je prvi put zabeležena 1953.god u okolini Sremskih Karlovaca. Jedna biljka može proizvesti i više od 1-8 milijardi zrna polena koji se uz pomoć vetra mogu raspršiti na površinu od više kvadratnih metara. Zrno polena zadrzava klijavost i do 40 godina.

Polen ambrozije izaziva alergiju kod 10% ljudi. Period pojave alergijskih reakcija je najintenzivniji u avgustu kada je najveća koncentracija zrna, a potom i u julu i septembru. Alergijske reakcije se javljaju na gornjim disajnim putevima najčesće u vidu otežanog disanja i kijavice sa tendencijom razvoja u astmatični napad. Kod nas je alergija na ambroziju vrlo raširena, jer se biljka prilično razmnožila.

* Mere borbe protiv ambrozije mogu biti administrativne, mehaničke i hemijske. Najefikasniji način suzbijanja ambrozije je direktno čupanje iz korena, na površinama gde se javljaju pojedinačne biljke.

Mehaničke mere suzbijanja ambrozije podrazumevaju košenje. Mehanički tretman je prvi izbor mera u zemljama koje imaju problem ekspanzivnog širenja ambrozije. Mehaničke mere su veoma značajne na područjima gde su razvijena ljudska naselja, zatim područja oko stambenih zgrada, poslovnih objekata, zdravstvenih ustanova, škola, vrtića itd. Biljka se kosi pre cvetanja najmanje 5 cm iznad zemlje. Ako se ne kosi nisko, izrasta ponovo za 20 dana.

Hemijske mere podrazumevaju primenu hemijskih preparata-herbicida koji su ekološki prihvatljivi, a istovremeno i vrlo efikasni u suzbijanju ambrozije. Kako bi smo sprečili pojavu svih nepoželjnih posledica pojave ambrozije, vršimo uništavanje korovskih vrsta uz primenu najkvalitetnijih hemijskih sredstava. Preduzeće BIO SPIN je opremljeno odgovarajućom opremom i mehanizacijom potrebnom za suzbijanje korova.