BIO SPIN Novi Sad - SUZBIJANJE KRPELJA

Suzbijanje krpelja

Krpelji su paukoliki paraziti i dele se na tvrde krpelje (familija Nuttalliellidae i Ixodidae) i meke (familija Argasidae). Krpelji se pomoću posebnih kukica na prednjim nogama zakače za domaćina hraneći se njihovom krvlju.

Posmatrano sa zdravstveno – epidemiološkog aspekta suzbijanje krpelja je neophodna profilaktička mera u zaštiti ljudi i životinja jer su krpelji prenosnici uzročnika opasnih zaraznih bolesti kao što su Lajmska bolest, virusni krpeljni meningoencefalitis, groznicu zapadnog nila itd.

Njihova staništa su najčešće šume, visoke trave i predeli pokriveni žbunastom vegetacijom, ali i urbane sredine , parkovi, letovališta, te je sa turističko – ekološkog aspekta njihovo suzbijanje važna mera.

Tvrdi krpelj
(familija Nuttalliellidae i Ixodidae)
Meki krpelj
(familija Argasidae)