BIO SPIN Novi Sad - USLUGE

Naše usluge

DERATIZACIJA

Deratizacija je postupak suzbijanja mišolikih glodara, a cilj deratizacije je održati njihov broj na jednom tolerantnom i što je moguće nižem nivou.

Detaljnije

DEZINFEKCIJA

Po definiciji dezinfekcija pretstavlja ciljano smanjenje broja nepoželjnih aktivnih mikroorganizama fizičkim ili hemijskim putem ...

Detaljnije

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija predstavlja skup mera i postupaka u cilju suzbijanja ili smanjenja populacije insekata. Sprovodi se u cilju zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja ...

Detaljnije

FUMIGACIJA

Fumigacija je postupak suzbijanja insekata, grinja i glodara primenom fumiganata. Fumiganti su hemijske materije koje se pri određenoj tempereturi i pritisku nalaze u ...

Detaljnije

SUZBIJANJE KOROVA

Korovima se smatraju sve biljke koje protiv čovekove volje rastu sa gajenim biljkama. Međutim, određene vrste korova štetno utiču i na zdravlje ljudi ...

Detaljnije

SUZBIJANJE KOMARACA

Komarci su nepoželjni organizmi koji ometaju aktivnosti čoveka i životinja. Najznačajniji komarci za humanu i veterinarsku medicinu su komarci iz roda Anopheles , Aedes i Culex.

Detaljnije

SUZBIJANJE KRPELJA

Krpelji su paukoliki paraziti i dele se na tvrde krpelje (familija Nuttalliellidae i Ixodidae) i meke (familija Argasidae). Krpelji se pomoću posebnih kukica na prednjim nogama zakače za domaćina ...

Detaljnije

UV uređaji

Profesionalni uređaji sa lepljivim pločama Chameleon® uređaji koriste tehnologiju sa lepljivim pločama, oni su tanki, lagani i laki za održavanje. Pomoću lepljive klopke insekti se fiksiraju.

Detaljnije